Súčasné trendy v osvetlení sa čoraz viac prikláňajú k myšlienke osvetliť priestor viacerými osvetľovacími telesami tak, aby sa svetlo prispôsobilo situácii, ktorá sa v priestore práve odohráva. Ak sa necháme viesť svojou intuíciou, úspech je zaručený.

Čím viac, tým lepšie

Cieľom je dosiahnuť v miestnosti také osvetlenie, ktoré logickým striedaním viac a menej nasvietených dominánt umožní veľmi pozitívne svetelné, ale pritom maximálne funkčné efekty, ktoré z celého interiéru vytvoria jednoliaty harmonický celok. To sa dá docieliť kombináciou centrálneho svietidla, ktoré nemusí byť vždy v strede miestnosti, s doplnkovými.viac svetla

Kým centrálnym osvetlením dosiahneme v miestnosti všeobecnú optickú pohodu, ostatnými pracovnými, stolovými, bodovými osvetlíme iba časť priestoru. často má toto doplnkové osvetlenie s výnimkou pracovného dekoratívny charakter. Hovorí sa, že modeluje priestor. Vhodne vyriešená kombinácia centrálneho osvetlenia s doplnkovým zaujímavo člení priestor, čím vzniká pôsobivá, mnohokrát neopakovateľná atmosféra. Wikihow prinisiel skvelý článok o tom, ako vybrať najlepšie osvetlenie pre každú miestnosť.

Svietidlá by mali ladiť s interiérom

Pre celkový harmonický efekt je nevyhnuté, aby všetky svietidlá ladili s interiérom, v ktorom sú inštalované, a samozrejme, aby sa v jednej miestnosti použili svietidlá rovnakej série. Výrobcovia osvetľovacích telies dnes ponúkajú kompletné série závesných, nástenných, stolových a stojanových svietidiel, na druhej strane zákazník má možnosť vkusne a zaujímavo skombinovať celý rad dizajnových svietidiel od rôznych výrobcov, čím interiér môže získať na atraktívnosti.

Pozornosť výrobcov sa dnes upiera aj na vonkajšiu stránku svietidla – na dizajn, pretože ten popri funkčných parametroch býva rozhodujúcim kritériom pre jeho úspech, prípadne neúspech. Mala by sa spojiť estetickosť s funkčnosťou. Mohli by sme povedať, že výsledkom by mal byť harmonický súzvuk. špecifickou záležitosťou, ktorá zaujíma výrobcov, je možnosť plynulej regulácie dĺžky závesu svietidla.

Na čo čakáte?

Nie je dôležité navrhnúť iba výnimočné svietidlo, rovnako podstatné je, aby sa funkčne uplatnilo v interiéri. Na našom trhu existuje viacero štúdií so svietidlami. V ich ponuke nájdeme množstvo zaujímavých osvetľovacích telies, mnohé z nich z dielní talianskych dizajnérov a výrobcov, teda z oblasti, kde má nábytok, ako i všetky zariaďovacie doplnky dlhoročnú tradíciu.

byt